MỖI NGƯỜI MỖI TUỔI ĐỜI 1 GÓC NHÌN

03-10-2023

"Mưu phạt tâm công"
Tôi nhớ vào những thập niên 80 tôi còn ở tuổi ấu thơ.
Lúc đó, lâu lâu mới có đoàn về chiếu phim, võ lâm huynh đệ, phạm công cúc hoa...đặc biệt tuổi trẻ tụi tui thì mê và ấn tượng lắm Phạm Công người cầm quân đánh giặc ngoại xâm bỏ lại đau thương các con thơ nơi quê nhà sông bên dì ghẻ hành hạ, Nghi Sinh - Tấn Lực càng cơ khổ bao nhiêu thì tôi càng thần tượng Phạm Công bấy nhiêu và mong cầu ông sớm đánh thắng tướng giặc là Sầm Hưng...để khải hoàn trở về quên nhà trừng trị kẻ bạc ác...
Tuổi thơ luôn nghĩ vậy 30 năm vẫn luôn đinh ninh là vậy nghĩ Sầm Hưng là kẻ ác là bất tài tự chém đầu mình dâng cho Phạm Công rút quân về nước là tất nhiên, và Phạm Công tha cho về nước còn chưa thích đáng.
Rồi thời gian dừng lại vào tuổi 50 tôi chợt ngộ ra Sầm Hưng mới là người anh hùng đáng kính ông có 3 đầu 6 tay nhưng vì biết hoàn cảnh Phạm Công vợ mất vừa ôm con thơ vừa đánh trận, dù biết Phạm Công không phải là đối thủ mình nhưng thắng Phạm Công trong hoàn cảnh này chẳng vẻ vang gì, nên làm 1 cử chỉ đẹp cho kẻ thù kính sợ và cái sợ này là tâm phục khẩu phục.
Thời gian sau đất nước phía Phạm Công hưng thịnh vua sai Phạm Công xua quân đánh vương quốc bên Sầm Hưng, tìm cách thoái thác Phạm Công tâu với vua xin giữ hòa hiếu cho dân chúng khỏi lầm than, nhờ vậy mà dân 2 nước thoát khỏi cảnh binh lửa.
back-to-top.png