LỤC CỰC - THẤT THƯƠNG

08-12-2022

Bịnh hư lao mà tột bực gọi là bịnh cực. Bịnh cực có sáu thứ: 
Về gÂn, về xương, về huyết, về thịt, về tinh, về hơi.
Cũng gọi sáu bịnh cực ấy bằng danh từ y học là :
Cân cực, cốt cực. huyết cực, nhục cực, tinh cực, khí cực. 
Cực đây có nghĩa là cực điểm của bịnh.
Chữa bịnh theo đông phương thì rất cần phân tách bịnh hư lao ra làm lục cực để tùy tiện gia giảm vị thuốc hay là phân chỉ của các vị trong phương thuốc mà vận dụng cho cung đúng với cầu. 


Nếu chữ: hư lao theo tây-phương thì chỉ kẻ có suy nhược thái quá thành ra lao, mà chữa ở phổi và bổ dưỡng cho lại sức mà thôi. 
Tại sao sanh ra bịnh lục cực ?
Nếu là Bác sĩ đông-y thì ai cũng dể hiểu rằng các bịnh hư đều do tạng suy thai-quá Tạng chân hư cực tức là bịnh cực.
Muốn phân biệt bệnh cực hì nên xem các trạng thể người bịnh :
Mười móng tay thỉnh thoảng nghe đau, hay bị vọp-bẻ, tay chân hay bị chuyển giật, đó là bịnh cân cực, nguyên nhân bởi gan bịnh nặng.
Răng đều lung lay, tay chơn mỏi đau, ngồi lâu không đặng, hơi kém, tóc lông khô khan, mặt có màu đen tối và như sừng, xương sống đau rêm, đó là bịnh cốt cực, nguyên nhơn bởi thận(cật) bịnh nặng.
Mặt như hết máu (xanh) tóc đầu rụng nhiều, hễ ho hen thì đau ở chấn-thủy, cổ họng sưng, trong cổ ngàn ngạt như mắc xương, đó là bịnh huyết cực nguyên nhân bởi tim bịnh nặng.
Thường nghe trong thịt như có con gì chạy, da thứa khô khan xẩm tối, tay chơn rời rả ăn uống không được vì không thèm, mồ hôi ra rít dầm, đó là bịnh nhục cực, nguyên nhân bởi tỳ bịnh nặng.
Hơi kém, sức yếu, vóc người ốm rom, khô khan như hết nước, mắt không còn tinh thần, trong mắt như khô, đứng thì không vững, cả mình ngứa ngáy khó chịu, quày gảy nổi ghẻ, tinh chảy không chừng đái láo, đái són, đó là bịnh tinh cực, do mạng-môn bịnh nặng.
Hơi kém không nói ra lời, ngực hông như đẩy đầy, luôn luôn giận dữ dầu việc nhỏ mọn, đó là bịnh khí cực, do phế bịnh nặng.
Bịnh lục cực là binh hư lao quá nặng nên thường rất khó trị. 
Trăm bịnh chỉ may cứu được một. 
Mà một ấy phải có đủ điều kiện, thầy hay, tiền nhiều, chỗ dưỡng bịnh tốt (hạp cách). 

Chữa sáu chứng cực có các phương thuốc sau đây, mỗi khi dùng phải tùy người, tùy chứng trạng, tùy trường hợp mà gia giảm :
Bịnh can hư, cân cực thì dùng hoàn tư bổ dưỡng dinh. 
Bịnh thận hư, cốt cực thị dùng hoàn Nhung-châu.
Bịnh tâm hư huyết cực thì dùng thang Bổ-dinh.
Bịnh tỳ hư,nhục cục thì dùng hoàn Sâm-linh.
Bịnh mạng - môn hư, tinh cực, thì dùng hoàn Ba-kích,
Bịnh phế hư, khí cực thì dùng hoàn Ích khí,
Bịnh lục cực muốn chữa được khỏi, tuy có thầy hay, tiền nhiều, chỗ dưỡng hạp cách, ông bệnh nhân phải giữ mình kiêng khem cẩn thận mới được. 
Khi biết đã mắc bịnh cực, người bịnh phải xa các việc đời để khỏi khích giận, đã khỏi ráng sức bất kỳ việc làm hay là các việc cần sống hằng ngày; như ăn nóng, nói cười, ngồi, nằm v v. đừng thái quá đừng bất cập.
Người bịnh không được làm việc vợ chồng xác thịt, thức ăn phải xa lánh những dầu mỡ béo ngấy, cay nóng rang chiêng, và đồ biển tanh nhớt, dê, ngỗng, vịt gà. 
Người bịnh phải luôn luôn dùng...

back-to-top.png