ĐÚNG BÊNH - ĐÚNG THU^ỐC

08-12-2022

Nếu là thầy thu^ốc đ^ông-y thì ai cũng dễ hiểu rằng các b^ệnh hư đều do tạng suy thái-quá Tạng chân hư cực tức là bệnh cực.
Muốn phân biệt b^ệnh cực thì nên xem các trạng thể người b^ệnh :
Mười móng tay thỉnh thoảng nghe đ.au, hay bị vọp-bẻ, tay chân hay bị chuyển giật, đó là b^ệnh cân cực, nguyên nhân bởi g.an-(c.an) b^ệnh nặng.
Răng đều lung lay, tay chơn mỏi đ^au, ngồi lâu không đặng, hơi kém, tóc lông khô khan, mặt có màu đen tối và như sững, xương sống đ^au rêm, đó là b^ệnh cốt cực, nguyên nhân bởi thậ.n(cật) b^ệnh nặng.
Mặt như hết m^áu (xanh) tóc đầu rụng nhiều, hễ h.o-h.en thì đ.au ở chấn-thủy, cổ họng sưng, trong cổ ngàn ngạt như mắc xương, đó là bịnh huyết cực nguyên nhân bởi t*im b^ệnh n.ặng.
Thường nghe trong thịt như có con gì chạy, da thứa khô khan, xẩm tối, tay chân rời rả ăn uống không được vì không thèm, mồ hôi ra rít dầm, đó là b^ệnh nh.ục cực, nguyên nhân bởi tỳ b^ệnh n.ặng.
Hơi kém, sức yếu, vóc người ốm rom, khô khan như hết nước, mắt không còn tinh thần, trong mắt như khô, đứng thì không vững, cả mình ngứa ngáy khó chịu, quày gảy nổi ghẻ, tinh chảy không chừng đái láo, đái són, đó là b^ệnh tinh cực, do mạng-môn b^ệnh n.ặng.
Hơi kém không nói ra lời, ng.ực hông như đẩy đầy, luôn luôn giận dữ dầu việc nhỏ mọn, đó là b^ệnh khí cực, do ph*ế b^ệnh n.ặng.
B^ệnh lục cực là b^ệnh hư l.ao quá nặng nên thường rất khó trị. 
Trăm b^ệnh chỉ may c.ứu được một. 
Mà một ấy phải có đủ điều kiện, th.ầy hay, th.uốc tốt, chỗ dưỡng b^ệnh tốt (hạp cách). 
Chữa sáu chứng cực có các phương thuốc sau đây, mỗi khi dùng phải tùy người, tùy chứng trạng, tùy trường hợp mà gia giảm :
Bịnh c,g.an hư, c.ân cực thì dùng hoàn tư bổ dưỡng dinh. 
B^ệnh th.ận hư, c.ốt cực thì dùng hoàn Nhung-châu.
B^ệnh t.âm hư h.uyết cực thì dùng thang Bổ-dinh.
B^ệnh t.ỳ hư,nh.ục cực thì dùng hoàn Sâm-linh.
B^ệnh mạng - m.ôn hư, t.inh cực, thì dùng hoàn Ba-kích,
B^ệnh ph.ế hư, kh.í cực thì dùng hoàn Ích khí,
B^ệnh lục cực muốn chữa được khỏi, tuy có thầy hay, th.uốc tốt, chỗ dưỡng hạp cách, người b^ệnh nhân phải giữ mình kiêng khem cẩn thận mới được. 
Khi biết đã mắc b^ệnh cực, người b^ệnh phải xa các việc đời để khỏi khích giận, đã khỏi ráng sức bất kỳ việc làm hay là các việc cần sống hằng ngày; như ăn nóng, nói cười, ngồi, nằm v v. đừng thái quá đừng bất cập.
Người b^ệnh không được làm việc vợ chồng x.ác th.ịt, thức ăn phải xa lánh những dầu mỡ béo ngấy, cay nóng rang chiêng, và đồ biển tanh nhớt, dê, ngỗng, vịt gà. 
Người b^ệnh phải luôn luôn dùng thuốc làm trà uống phụ với phương-tễ: 
Bịnh c.ân cực dùng Bạch- thược, Mộc qua nấu nước uống suốt ngày. 
B^ệnh c.ốt cực thì Lộc-giác,Thục-địa. 
B^ệnh huyết cực thì Dương-quy, A-giao.
B^ệnh nh.ục cực thì Nhân-sâm, Bạch - truật
 B^ệnh t.inh - cực thì Câu-kỷ, Thỏ ty, Thục địa. 
B^ệnh khí cực thì Mạch-đông, Nhơn-sâm.


═════════════════
PHÒNG KHÁM Y HỌC THỰC TIỄN ĐÔNG Y

back-to-top.png