CÁCH TRỊ TAY CHÂN

30-06-2021

CÁCH TRỊ TAY CHÂN

CÁCH TRỊ TAY CHÂN
A. - GỐC RÉT làm tê thấp.
1.- Có người tay chân ban đêm nhức mỏi, phải đấm bóp hoặc xoa dầu cù là mới ngủ được. Khi trời nổi cơn mưa gió thì nhức mỏi vô cùng. Ai cũng cho đó là tê thấp. Phải đó là tê thấp!Nhưng gốc của tê thấp ấy ở đâu ? Do ở Gốc Rét mà ra. Uống HOÀN TÊ THẤP và DƯỠNG THẦN.
B.- THẬN THỦY KIỆT làm sưng đỏ khớp xương,
2.- Có người ít nhiều khớp xương sưng đỏ và đau chịu không thấu, vài hôm đau khớp này, vài hôm đau khớp nọ.Ai cũng tưởng có chất độc ở trong khớp xương, nào ngờ đó là thận thủy kiệt, Tâm hỏa vọng động, uống SƯNG ĐỎ KHỚP XƯƠNG cho lâu ngày, đến dứt hẳn mới thôi.

C.- NƯỚC ĐỌNG làm sưng bắp thịt tay chơn. 3.- Có người không sưng ở khớp xương mà sung ở bắp thịt ở tay chân, hoặc ở gò má ; không đỏ, không đau, mà cứng cứng, ngứa ngứa, nếu có thay đổi màu da thì là hơi hường hường một chút thôi. Ai cũng tưởng là phong thấp, nào ngờ đó là nước đọng ở kinh Thủ và Túc Dương Minh, do gốc rét trước kia. Uống DƯỠNG THẦN với nước Phòng Kỷ 1 chỉ.
Mua Phòng Kỷ về, sắc lấy nước, uống mỗi ngày 1 lần với 15 đến 20 viên Dưỡng Thần. D. - CƠ NHỤC lạnh làm tê Cứng ngón tay.
4.- Có người sáng dậy mấy ngón tay tê cứng, co vô ra rất khó và bẻ kêu rắc rắc, một hồi khi dương ấm áp trở lại thì bớt.
Ai cũng tưởng là tê thấp, nào ngờ đó là cơ nhục bị lạnh, khí ấm lúc đêm ra không đến ngón tay. Uống TIỂU KIẾN TRUNG
cho lâu sẽ khỏi.
E- MỒ HÔI tay chân.
5.- Có người mồ hôi ướt đầm tay và chân, trong uống hoàn MỒ HÔI TAY CHÂN, ngoài thì ngâm THUỐC NGÂM MỒ HÔI TAY CHÂN.

6.- Có người ra mồ hôi tay chân, mà trong người cũng ra, tim đập mạnh. Uống lâu ngày TIỂU KIẾN TRUNG.

F.- THẬN THỦY và THẬN HỎA kém suy làm yếu chơn và gối.
7.- Có người già, chân và gối yếu. Ai cũng tưởng là tê thấp, nào ngờ đó là thủy và hỏa ở thận khô kiệt. Uống DƯỠNG LÃO TRƯỜNG THỌ, người dưới 50 tuổi uống BÁT VỊ QUẾ PHỤ.
G.- PHONG và BÓN đại trường làm đau vai. 8.- Có người đau khớp xương vai, dơ tay chải đầu không

được, hoặc làm cử động nào vô ý thức ở tay thì đau vô hạn. Ai cũng tưởng khớp xương bị đau nào ngờ đó là giây gân của một vài bắp thịt chung quanh khớp xương bị sưng đau, do tà độc ở đại trường gây ra. Uống BỔ HUYẾT TRỪ PHONG. Phải có lương y - Bs đông y Châm Cứu, châm cứu,cấy chỉ hoặc cứu huyệt Kiên Ngung. Nếu có bón, uống TẨY TRƯỜNG NHIỆT ĐỘC.
H.- LẠNH DÂY THẦN KINH làm tê bại.
9.- Có người đau nhức một chân hoặc 2 chân một nhiều một ít từ ngang thắt lưng đến cả mông đít, sau đui, nhượng sau đầu gối, bắp chuối, mắt cá ngoài cho đến ngón chân út.Ngồi có khi cấn mông đít đau lắm đứng thì căng thẳng nhượng sau gối phải chống gậy mà đi. Ai cũng tưởng là phong thấp nào ngờ đó là phong trong dây thần kinh tọa cốt, thường vì bị lạnh. Phải có lương y -Bs đông y châm cứu, châm theo lằn Bàng Quang kinh, rồi uống BỔ HUYẾT TRỪ PHONG và THẬN KHÍ HOÀN.
I.– GÂN XƯƠNG suy nhược làm run rẩy, tê bại.
10. - Có người bị tê thấp mà không do gốc rét, mà do gân cốt suy nhược, lưng đau nhức, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, uống HOÀN TÊ THẤP kèm với CAO XƯƠNG KHỚP.
11.- Có người hoặc sinh đẻ nhiều lần, hoặc bệnh nặng mất máu, sinh ra tê bại. Uống CAO XƯƠNG KHỚP về sau uống thêm CAO BỔ LƯỢNG. Yếu nhiều thì uống CAO NHUẬN.

J.- GÃY XƯƠNG còn đau. 12.- Có người gây tay chân, lành rồi mà còn nhức hoặc yếu. Nên thường phục CAO XƯƠNG KHỚP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
back-to-top.png