CÁCH TRỊ NO HƠI, ĂN KHÔNG TIÊU

30-06-2021

A.-Mệnh Môn Hỏa:suy không thèm ăn.
I. - Có người miệng không thèm ăn, thấy dọn cơm lên là ngán(ngấy).
Ai cũng tưởng là bao tử yếu, uống thuốc giục sức tiêu hóa của bao tử, lâu ngày mà cũng không ăn được. Nào ngờ đó là Mệnh Môn tướng hỏa suy kém, làm cho hỏa ở Tỳ cũng suy vi theo; không có lửa ở Tỳ nên đồ ăn khó tiêu, khiến cho không thèm ăn Uống hoàn CỬU VỊ KỲ HOA.
2.- Có nhiều trẻ em đút cơm vô miệng là lắc đầu ngày càng gầy yếu, mét xanh, đi không vững, ỉa sệt hoặc lỏng. Cha mẹ thường mắng đánh hoặc dồn cơm cá vào miệng dọa nạt bắt ăn cũng không ăn được. Ai cũng tưởng là đứa con hư b
hoặc đã ăn quà nhiều quá.Bèn rầy la mắng đập, mà nào ngờ đó là Mệnh Môn tướng hỏa hư, mặc dầu còn là trẻ em vẫn Uống được CỬU VỊ KỲ HOA theo sức lượng trẻ em.
3.- Có người ăn cũng được, khá ngon nhưng ăn rồi thì bụng nặng, Iình bình, đầy đầy khó chịu, Ai cũng tưởng là bao tử yếu, thông tiêu hóa, nào ngờ đó là Tỳ lạnh ít lửa năm khó tiêu Uống PHỤ TỬ LÝ TRUNG,nếu bệnh lâu ngày hỏa suy, uống thêm CỬU VỊ KỲ HOA cho lâu mới hết.
B. GAN LẠNH NO HƠI.
Có người cũng biết đói, nhưng ăn vô ba miếng thì như ngán, có hơi nghẹn ở cổ từ dưới rún đưa lên.Rồi bụng đầy hơi như có ai bơm, có hơi sợ gió,thường ợ không chua, hoặc có sình bụng, ngủ chiêm bao ly bì và chiêm bao thấy sợ. Đó là Can lạnh. Thường có gốc rét, Uống DƯỠNG THẦN và DƯỠNG CAN HUYẾT.
Châm hoặc cứu 2 huyệt TÚC TAM LÝ.
C.- TỲ LẠNH LÌNH BÌNH.
- Có người ăn cũng biết đói, nhưng ăn vô ba miếng thì lình Bình nặng nề ở dưới ức chỗ bao tử, mà có gốc ghét Uống DƯỠNG
THẦN & TIỂU KIẾN TRUNG
D.- TIÊU HÓA KÉM:
6.- Thường trẻ em ăn không tiêu,cho uống LINH ĐƠN KỲ HOA DỊ THẢO mỗi ngày ít lâu sẽ khỏi.
E. BAO TỬ NÓNG KHÔNG THÈM ĂN.
– Có người có lúc ăn nhiều, nhưng bây giờ không thèm ăn, mặt đỏ, hoặc mặt nổi mụt chung quanh môi. Thường táo bón miệng hôi, uống LỤC NHẤT VÀ GIÁNG DƯƠNG MINH HỎA. 

back-to-top.png