CÁCH TRỊ BỆNH RIÊNG TRẺ EM

01-03-2023

CÁCH TRỊ BỆNH RIÊNG TRẺ EM 
A.- Trẻ em nóng.
1.- Trẻ em cảm nóng, chảy mũi, khát nước. Uống BAN NÓNG TRẺ EM.
2.- Trẻ em nóng, hơi sở lạnh, khát nước, Uống TỨ THỜI CẢM MẠO.
3- Trẻ em nóng hầm hầm, trái tai lạnh, mặt mét, tăm hoặc đi gió mưa thường cảm, có Gốc rét. Uống DƯỠNG THẦN. - Trẻ em nóng hầm hầm, khò khè cả đêm. Uống NÓNG 
KHÒ KHÈ. Trẻ em nóng, nồi sởi, trái ra, ban đỏ, mề đai. Uống ngày NHÂN SÂM BẠI ĐỘC; mấy ngày sau uống LỤC VỊ. SÀI THỰC cho đến mạnh. 
6.- Trẻ em nóng hầm hầm, đêm nhiều ngày it, ngủ hay lăn lộn. gầy còm. Uống LỤC VỊ. Nếu nóng hầm nhiều thi uống LỤC VỊ SÀI THƯỢC. 
Có khi hết nóng mà tay chơn thường giựt giật, thì uống LỤC VỊ SÀI THƯỢC đến hết giật mới thôi. 
7.- Trẻ em bị nóng nhiệt, cảm nặng mà trị không đúng cách, như cho uống thuốc nóng lậm vô, hoặc phát mồ hôi quá mạnh, hoặc cho thuốc mãnh liệt đối với trẻ con, làm cho trẻ 
con mắt trợn lên hoặc nhìn thẳng, mặt đỏ, môi đỏ, hàm răng cắn chặt, chảy nước bọt, mềm lưng, chết sống trong nháy mắt. Uống hoàn CẤP MẠN KINH PHONG sẽ cứu khỏi. 8.- Trẻ em bị cấp kinh phong mà chữa không dứt, sanh 
ra mạn kinh phong, cũng làm kinh, nhưng mặt mày không đỏ nhiều, tay chơn mềm và hơi lạnh. Cũng uống CẤP MẠN KINH PHONG của Nhà Thuốc Kim Điền. B.- Trẻ em ia. 
9.- Trẻ em ia lỏng, gối, không tanh, hoặc có hơi phu ra, có bọt, Thường da nóng nóng, ngủ lăn lộn. Uống LỤC VỊ SÀI THƯỢC và LỤC NHẤT. 
10.- Trẻ em ia lỏng, tanh, không thái, không hơi phun ra, không có bọt. Thường da lạnh lạnh, ngủ lăn lộn. Uống PHỤ TỬ LÝ TRUNG it it một, coi chừng đừng cho uống nhiều, vừa hết bệnh thì thôi. 
11.- Trẻ em cũng ia lỏng như số 10. Uống PHỤ TỬ LÝ TRUNG 1, 2 lần không thấy thuyên giảm, cho uống BÁT VỊ QUÉ PHỤ, coi chừng uống it it, vừa đủ hết bình thì thôi 12.- Trẻ em ia lợn cợn. như không tiêu, hơi hoặc chua. Uống LỤC QUÂN SÀI THƯỢC. 
- Trẻ em án ít, hoặc không chịu ăn. 13.- Trẻ em thường ăn bậy, nên ăn it cơm, cho uống thường HÀI NHI LINH ĐƠN sẽ sởn sơ không bịnh hoạn. 
14.- Trẻ em it ăn. bạng ông, uống PHÌ NHI BÁ BO. 15.- Trẻ em người lạnh, bụng lạnh, không chịu ăn, đứt com là lắc đầu. Uống BÁT VỊ QUẾ PHỤ. 
D.- Trẻ em ọc sữa. 
16.- Trẻ em ọc sữa, uống HÀI NHI LINH ĐƠN. Qc nhiều Tần hoặc có giọt ra, uống BÌNH CAN KHÍ. Hết oc, uống LỤC VỊ vài ngày cho trừ căn. 
E.- Trẻ em có li độ, kim. 17.- Trẻ em chạy chơi một lát trở va ôm bụng kêu đau chung quanh rốn. Đó là can khi lạnh sinh trùng lải. Uống Ô MAI HOÀN hết đau bụng, trùng lải sẽ tiêu tan ra nước. Sau uống PHÌ NHI BÁ Bồ. 
18. – Trẻ em có lải giun, uống PHÌ NHI BÁ BỒ, vừa trừ được sản lải, Nếu có nhiều sản lải, nên cho uống Ô MAI HOÀN. 19.- Trẻ em mạnh giỏi ngủ nửa đêm giựt mình la hét, 
khóc to, vạch hậu môn thấy nhiều lỗi kim đang đục khoét hậu môn làm ổ đe đe trứng: đó là khóc dạ đề. Tìm 1 cái ống nhỏ lỗ mũi, đầu tròn, không được nhọn, hút chừng 2/3 ống dầu CỬU HOÀNG DU, bảo trẻ em chong mong lên, bôm vào bậu môn cho hết. Đừng ỉa ngay, để cho dầu thắm giết chết các lải kim núp sau hậu môn chừng 1 phân tây. Mỗi tuần làm như thế 1 lần, trong 1 tháng 4 lần thì dứt hết lải kim. 
F.- Trẻ em một, Trẻ em kinh giản. 20.- Trẻ em chạy chơi một lát trở về mệt như thiếu hơi thở, Uống LớN TIM HỒI HỘP. 
21.- Trẻ em đang chạy chơi, thình Hinh kinh phong, tay cong giựt, chân thẳng đạp ra, đầu nghiêng một bên, mắt chớp chớp, miệng méo, vài phút rồi hết, nằm nghỉ mệt 1 giờ sau lại chạy chơi. Ai cũng tưởng là kinh phong, nào ngờ đó là bịnh Giản, do can khi lạnh xúc động đến TAm Bào. Uống ÔN CAN KHÍ. Nếu có lạnh đến ngón chân. uống thêm 1/2 viên ÔN CAN HUYẾT và 1 viên LỚN TIM HỒI HỘP mỗi ngày, ít lâu sẽ hết bệnh G.- Trẻ em xụi. 
22.- Trẻ em mới vừa nóng 1 đêm, sáng sau xại l chân boặc 2 chân, hoặc cả tay chân, hoặc cả ngực thở không thông hơi
đầy đàm, hoặc cả bung nên bung to như bụng cóc, đó là Bình Xui Trẻ Em. Ai cũng trởng là bắp thịt ở chân hoặc tay xụi, nào ngờ đó là Mạng Môn Hoa suy kém làm xui tử trong tùy xui ra. Uống thuốc XUI TRE EM cho lâu sẽ khỏi, Nếu em nào bón, hoặc da khô, tối ngủ lăn lộn, da hầm hầm có mồ hôi trộm khi ngủ, chân tay xụi nhưng không có thấy lạnh mấy, uống thêm LỤC VỊ SÀI THƯỢC. 
23. – Trẻ em đầu không ngóc dậy được, cổ yếu, hoặc không ngồi được vì xương sống yếu. Đó là Mạng Môn hỏa quá suy, uống XỤI TRẺ EM và 1/2 viên BÁT VỊ QUẾ PHỤ.

back-to-top.png