BỆNH DI TINH DO LỐI THỦ DÂM

04-01-2020

Phương 1
Trai thanh niên lúc còn trẻ tuổi, mà sớm biết đến sắc dục,rồi dùng lối thủ dâm, ngày sau có chứng Di Tinh, khi thức tính ăn năn, nhưng cũng Di Tinh, thì dùng:
Toa thuốc, - Bán Hạ 3 chỉ - Quản Bì 2 chỉ - Đẳng Sâm 5 chỉ
- Khiếm Thực 3 chỉ - Song Truật (sao) 3 chỉ - Phục Linh 5 chỉ -Mẫu lệ (chích) 5 chỉ Thục Địa 3 chỉ - Hoài Sơn 5 chỉ - Chích thảo 1 chỉ rưỡi.
Sắc 4 chén Còn 1 chén. Uống nhiều thang hết.


Phương 2
Có một số bạn thanh niên, trước kia biết mình đã dùng lối thủ dâm ấy sau Có Di Tinh, lật đật đi cưới vợ mong mỏi may ra hết nhưng đêm ngủ vẫn chiêm bao, thấy mình làm quấy với người khác cũng xuất tinh, thì dùng :
Toa thuốc. Phục Linh 3 chỉ - Sa Sâm 3 chỉ - Quản Bì 2 chỉ- Bạch truật 3 chỉ - Táo Nhục 2 chỉ - loài Sơn 3 chỉ - Chích Thảo 1 chỉ rưỡi-Thục Địa 3 chỉ - Đẳng Sâm 3 chỉ - Bán Hạ 2 chỉ.
Sắc và uống y như phương trên.

back-to-top.png